Đổi Thước anh vuông (yd2) sang Inch (in2)

Máy tính đổi từ Thước anh vuông sang Inch (yd2 → in2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Thước anh vuông (yd2) sang Inch (in2)
 
 
Inch sang Thước anh vuông (Hoán đổi đơn vị)

Thước anh vuông

Yard vuông là đơn vị đo lường Anh và đơn vị diện tích theo thông lệ của Hoa Kỳ. Nó đang được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các nước nói tiếng Anh, đặc biệt là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Pakistan và Ấn Độ. Nó được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có chiều dài các cạnh là một thước Anh.

Ký hiệu: 

  • square yards, square yard, square yds, square yd
  • sq yards, sq yard, sq yds, sq yd, sq.yd.
  • yards/-2, yard/-2, yds/-2, yd/-2
  • yards^2, yard^2, yds^2, yd^2
  • yards², yard², yds², yd²

Cách quy đổi yd2 → in2

1 Thước anh vuông bằng 1296 Inch:

1 yd2 = 1296 in2

1 in2 = 0.0007716049382716 yd2

Inch

Bạn đã từng nghe rất nhiều đến từ Inch như tivi bao nhiêu inch, màn hình bao nhiêu inch. Vậy Inch là gì?

Inch, số nhiều là inches; ký hiệu hoặc viết tắt là in, đôi khi là ″ - dấu phẩy trên kép là tên của một đơn vị chiều dài trong một số hệ thống đo lường khác nhau, bao gồm Hệ đo lường Anh và Hệ đo lường Mỹ.

1 inch quy đổi ra cm, m, mm bằng bao nhiêu

1 inch bằng bao nhiêu cm: 1 inch = 2,54cm

1 cm bằng bao nhiêu inch: 1 cm = 0,393700787 inch

Chuyển đổi inch sang mm: 1 inch = 25,4mm

Đổi đơn vị inch sang m: 1 inch = 0,0254m

Như vậy, khi inch càng lớn như 2 inch, 3 inch, chúng ta chỉ cần lấy số lượng inch nhân với hệ số quy đổi như trên để quy ra đơn vị m, cm, mm thông thường.

Bảng Thước anh vuông sang Inch

1yd2 bằng bao nhiêu in2
0.01 Thước anh vuông = 12.96 Inch10 Thước anh vuông = 12960 Inch
0.1 Thước anh vuông = 129.6 Inch11 Thước anh vuông = 14256 Inch
1 Thước anh vuông = 1296 Inch12 Thước anh vuông = 15552 Inch
2 Thước anh vuông = 2592 Inch13 Thước anh vuông = 16848 Inch
3 Thước anh vuông = 3888 Inch14 Thước anh vuông = 18144 Inch
4 Thước anh vuông = 5184 Inch15 Thước anh vuông = 19440 Inch
5 Thước anh vuông = 6480 Inch16 Thước anh vuông = 20736 Inch
6 Thước anh vuông = 7776 Inch17 Thước anh vuông = 22032 Inch
7 Thước anh vuông = 9072 Inch18 Thước anh vuông = 23328 Inch
8 Thước anh vuông = 10368 Inch19 Thước anh vuông = 24624 Inch
9 Thước anh vuông = 11664 Inch20 Thước anh vuông = 25920 Inch

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 thước anh vuông bằng bao nhiêu inch? Dễ dàng chuyển đổi Thước anh vuông ra Inch (yd2 → in2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán