Đổi rd2 (rd2) sang Mẫu Anh (ac)

Máy tính đổi từ rd2 sang Mẫu Anh (rd2 → ac). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi rd2 (rd2) sang Mẫu Anh (ac)
 
 
Mẫu Anh sang rd2 (Hoán đổi đơn vị)

rd2

Cách quy đổi rd2 → ac

1 rd2 bằng 0.0062500006424741 Mẫu Anh:

1 rd2 = 0.0062500006424741 ac

1 ac = 159.99998355267 rd2

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Bảng rd2 sang Mẫu Anh

1rd2 bằng bao nhiêu ac
0.01 rd2 = 6.2500006424741E-5 Mẫu Anh10 rd2 = 0.062500006424741 Mẫu Anh
0.1 rd2 = 0.00062500006424741 Mẫu Anh11 rd2 = 0.068750007067215 Mẫu Anh
1 rd2 = 0.0062500006424741 Mẫu Anh12 rd2 = 0.075000007709689 Mẫu Anh
2 rd2 = 0.012500001284948 Mẫu Anh13 rd2 = 0.081250008352163 Mẫu Anh
3 rd2 = 0.018750001927422 Mẫu Anh14 rd2 = 0.087500008994637 Mẫu Anh
4 rd2 = 0.025000002569896 Mẫu Anh15 rd2 = 0.093750009637111 Mẫu Anh
5 rd2 = 0.03125000321237 Mẫu Anh16 rd2 = 0.10000001027958 Mẫu Anh
6 rd2 = 0.037500003854844 Mẫu Anh17 rd2 = 0.10625001092206 Mẫu Anh
7 rd2 = 0.043750004497318 Mẫu Anh18 rd2 = 0.11250001156453 Mẫu Anh
8 rd2 = 0.050000005139792 Mẫu Anh19 rd2 = 0.11875001220701 Mẫu Anh
9 rd2 = 0.056250005782267 Mẫu Anh20 rd2 = 0.12500001284948 Mẫu Anh

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 rd2 bằng bao nhiêu mẫu anh? Dễ dàng chuyển đổi rd2 ra Mẫu Anh (rd2 → ac) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán