Đổi Mẫu Anh (ac) sang rd2 (rd2)

Máy tính đổi từ Mẫu Anh sang rd2 (ac → rd2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Mẫu Anh (ac) sang rd2 (rd2)
 
 
rd2 sang Mẫu Anh (Hoán đổi đơn vị)

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Cách quy đổi ac → rd2

1 Mẫu Anh bằng 159.99998355267 rd2:

1 ac = 159.99998355267 rd2

1 rd2 = 0.0062500006424741 ac

rd2

Bảng Mẫu Anh sang rd2

1ac bằng bao nhiêu rd2
0.01 Mẫu Anh = 1.5999998355267 rd210 Mẫu Anh = 1599.9998355267 rd2
0.1 Mẫu Anh = 15.999998355267 rd211 Mẫu Anh = 1759.9998190793 rd2
1 Mẫu Anh = 159.99998355267 rd212 Mẫu Anh = 1919.999802632 rd2
2 Mẫu Anh = 319.99996710533 rd213 Mẫu Anh = 2079.9997861847 rd2
3 Mẫu Anh = 479.999950658 rd214 Mẫu Anh = 2239.9997697373 rd2
4 Mẫu Anh = 639.99993421066 rd215 Mẫu Anh = 2399.99975329 rd2
5 Mẫu Anh = 799.99991776333 rd216 Mẫu Anh = 2559.9997368427 rd2
6 Mẫu Anh = 959.99990131599 rd217 Mẫu Anh = 2719.9997203953 rd2
7 Mẫu Anh = 1119.9998848687 rd218 Mẫu Anh = 2879.999703948 rd2
8 Mẫu Anh = 1279.9998684213 rd219 Mẫu Anh = 3039.9996875007 rd2
9 Mẫu Anh = 1439.999851974 rd220 Mẫu Anh = 3199.9996710533 rd2

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 mẫu anh bằng bao nhiêu rd2? Dễ dàng chuyển đổi Mẫu Anh ra rd2 (ac → rd2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán