Đổi Mẫu Anh (ac) sang Micrômét vuông (um2)

Máy tính đổi từ Mẫu Anh sang Micrômét vuông (ac → um2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Mẫu Anh (ac) sang Micrômét vuông (um2)
 
 
Micrômét vuông sang Mẫu Anh (Hoán đổi đơn vị)

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Cách quy đổi ac → um2

1 Mẫu Anh bằng 4.046856E+15 Micrômét vuông:

1 ac = 4.046856E+15 um2

1 um2 = 2.4710540725936E-16 ac

Micrômét vuông

Micromet vuông hoặc micromet vuông (μm²) là đơn vị đo lường hệ mét có nguồn gốc từ SI (System International) của diện tích có các cạnh bằng một micromet hoặc một micromet (1μm)

Bảng Mẫu Anh sang Micrômét vuông

1ac bằng bao nhiêu um2
0.01 Mẫu Anh = 40468560000000 Micrômét vuông10 Mẫu Anh = 4.046856E+16 Micrômét vuông
0.1 Mẫu Anh = 4.046856E+14 Micrômét vuông11 Mẫu Anh = 4.4515416E+16 Micrômét vuông
1 Mẫu Anh = 4.046856E+15 Micrômét vuông12 Mẫu Anh = 4.8562272E+16 Micrômét vuông
2 Mẫu Anh = 8.093712E+15 Micrômét vuông13 Mẫu Anh = 5.2609128E+16 Micrômét vuông
3 Mẫu Anh = 1.2140568E+16 Micrômét vuông14 Mẫu Anh = 5.6655984E+16 Micrômét vuông
4 Mẫu Anh = 1.6187424E+16 Micrômét vuông15 Mẫu Anh = 6.070284E+16 Micrômét vuông
5 Mẫu Anh = 2.023428E+16 Micrômét vuông16 Mẫu Anh = 6.4749696E+16 Micrômét vuông
6 Mẫu Anh = 2.4281136E+16 Micrômét vuông17 Mẫu Anh = 6.8796552E+16 Micrômét vuông
7 Mẫu Anh = 2.8327992E+16 Micrômét vuông18 Mẫu Anh = 7.2843408E+16 Micrômét vuông
8 Mẫu Anh = 3.2374848E+16 Micrômét vuông19 Mẫu Anh = 7.6890264E+16 Micrômét vuông
9 Mẫu Anh = 3.6421704E+16 Micrômét vuông20 Mẫu Anh = 8.093712E+16 Micrômét vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 mẫu anh bằng bao nhiêu micrômét vuông? Dễ dàng chuyển đổi Mẫu Anh ra Micrômét vuông (ac → um2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán