Đổi Mẫu Anh (ac) sang Centimet vuông (cm2)

Máy tính đổi từ Mẫu Anh sang Centimet vuông (ac → cm2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Mẫu Anh (ac) sang Centimet vuông (cm2)
 
 
Centimet vuông sang Mẫu Anh (Hoán đổi đơn vị)

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Cách quy đổi ac → cm2

1 Mẫu Anh bằng 40468560 Centimet vuông:

1 ac = 40468560 cm2

1 cm2 = 2.4710540725936E-8 ac

Centimet vuông

Xen-ti-mét vuông (ký hiệu cm2): Xen-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1cm. Tùy theo yêu cầu về đơn vị đo lường khác nhau mà bạn có thể chuyển đổi mét vuông (m2) thành centimet vuông (cm2), hecta (ha), decimet vuông (dm2) hay rộng hơn là kilomet vuông (km2)…….

1 cm2 bằng bao nhiêu m2

1 cm2 = 0.0001 m2

Bảng Mẫu Anh sang Centimet vuông

1ac bằng bao nhiêu cm2
0.01 Mẫu Anh = 404685.6 Centimet vuông10 Mẫu Anh = 404685600 Centimet vuông
0.1 Mẫu Anh = 4046856 Centimet vuông11 Mẫu Anh = 445154160 Centimet vuông
1 Mẫu Anh = 40468560 Centimet vuông12 Mẫu Anh = 485622720 Centimet vuông
2 Mẫu Anh = 80937120 Centimet vuông13 Mẫu Anh = 526091280 Centimet vuông
3 Mẫu Anh = 121405680 Centimet vuông14 Mẫu Anh = 566559840 Centimet vuông
4 Mẫu Anh = 161874240 Centimet vuông15 Mẫu Anh = 607028400 Centimet vuông
5 Mẫu Anh = 202342800 Centimet vuông16 Mẫu Anh = 647496960 Centimet vuông
6 Mẫu Anh = 242811360 Centimet vuông17 Mẫu Anh = 687965520 Centimet vuông
7 Mẫu Anh = 283279920 Centimet vuông18 Mẫu Anh = 728434080 Centimet vuông
8 Mẫu Anh = 323748480 Centimet vuông19 Mẫu Anh = 768902640 Centimet vuông
9 Mẫu Anh = 364217040 Centimet vuông20 Mẫu Anh = 809371200 Centimet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 mẫu anh bằng bao nhiêu centimet vuông? Dễ dàng chuyển đổi Mẫu Anh ra Centimet vuông (ac → cm2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán