Đổi Dặm vuông (mi2) sang Micrômét vuông (um2)

Máy tính đổi từ Dặm vuông sang Micrômét vuông (mi2 → um2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Dặm vuông (mi2) sang Micrômét vuông (um2)
 
 
Micrômét vuông sang Dặm vuông (Hoán đổi đơn vị)

Dặm vuông

Dặm vuông Anh (hay dậm vuông Anh; tiếng Anh: square mile), còn gọi tắt là dặm vuông, là đơn vị đo diện tích bằng diện tích một hình vuông có bề dài là 1 dặm Anh cho mỗi cạnh. Nó không thuộc hệ đo lường SI. Đơn vị SI về diện tích là mét vuông.

Ký hiệu:

  • sq mile
  • sq mi
  • sq m (nhưng cách này có thể lẫn lộn với "mét vuông")
  • mile²
  • mi²
  • sq km

Cách quy đổi mi2 → um2

1 Dặm vuông bằng 2.58998811E+18 Micrômét vuông:

1 mi2 = 2.58998811E+18 um2

1 um2 = 3.8610215859254E-19 mi2

Micrômét vuông

Micromet vuông hoặc micromet vuông (μm²) là đơn vị đo lường hệ mét có nguồn gốc từ SI (System International) của diện tích có các cạnh bằng một micromet hoặc một micromet (1μm)

Bảng Dặm vuông sang Micrômét vuông

1mi2 bằng bao nhiêu um2
0.01 Dặm vuông = 2.58998811E+16 Micrômét vuông10 Dặm vuông = 2.58998811E+19 Micrômét vuông
0.1 Dặm vuông = 2.58998811E+17 Micrômét vuông11 Dặm vuông = 2.848986921E+19 Micrômét vuông
1 Dặm vuông = 2.58998811E+18 Micrômét vuông12 Dặm vuông = 3.107985732E+19 Micrômét vuông
2 Dặm vuông = 5.17997622E+18 Micrômét vuông13 Dặm vuông = 3.366984543E+19 Micrômét vuông
3 Dặm vuông = 7.76996433E+18 Micrômét vuông14 Dặm vuông = 3.625983354E+19 Micrômét vuông
4 Dặm vuông = 1.035995244E+19 Micrômét vuông15 Dặm vuông = 3.884982165E+19 Micrômét vuông
5 Dặm vuông = 1.294994055E+19 Micrômét vuông16 Dặm vuông = 4.143980976E+19 Micrômét vuông
6 Dặm vuông = 1.553992866E+19 Micrômét vuông17 Dặm vuông = 4.402979787E+19 Micrômét vuông
7 Dặm vuông = 1.812991677E+19 Micrômét vuông18 Dặm vuông = 4.661978598E+19 Micrômét vuông
8 Dặm vuông = 2.071990488E+19 Micrômét vuông19 Dặm vuông = 4.920977409E+19 Micrômét vuông
9 Dặm vuông = 2.330989299E+19 Micrômét vuông20 Dặm vuông = 5.17997622E+19 Micrômét vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 dặm vuông bằng bao nhiêu micrômét vuông? Dễ dàng chuyển đổi Dặm vuông ra Micrômét vuông (mi2 → um2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán