Đổi Thước Anh (yd) sang Picômét (pm)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Picômét (yd → pm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Picômét sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → pm

1 Thước Anh bằng 914400000000 Picômét:

1 yd = 914400000000 pm

1 pm = 1.0936132983377E-12 yd

Picômét

Picômét (ký hiệu pm) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần ngàn tỷ của mét, một đơn vị đo chiều dài cơ bản trong Hệ đo lường quốc tế.

Bảng Thước Anh sang Picômét

1yd bằng bao nhiêu pm
0.01 Thước Anh = 9144000000 Picômét10 Thước Anh = 9144000000000 Picômét
0.1 Thước Anh = 91440000000 Picômét11 Thước Anh = 10058400000000 Picômét
1 Thước Anh = 914400000000 Picômét12 Thước Anh = 10972800000000 Picômét
2 Thước Anh = 1828800000000 Picômét13 Thước Anh = 11887200000000 Picômét
3 Thước Anh = 2743200000000 Picômét14 Thước Anh = 12801600000000 Picômét
4 Thước Anh = 3657600000000 Picômét15 Thước Anh = 13716000000000 Picômét
5 Thước Anh = 4572000000000 Picômét16 Thước Anh = 14630400000000 Picômét
6 Thước Anh = 5486400000000 Picômét17 Thước Anh = 15544800000000 Picômét
7 Thước Anh = 6400800000000 Picômét18 Thước Anh = 16459200000000 Picômét
8 Thước Anh = 7315200000000 Picômét19 Thước Anh = 17373600000000 Picômét
9 Thước Anh = 8229600000000 Picômét20 Thước Anh = 18288000000000 Picômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến