Đổi Thước Anh (yd) sang Dặm (mi)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Dặm (yd → mi). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Dặm sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → mi

1 Thước Anh bằng 0.00056818181818182 Dặm:

1 yd = 0.00056818181818182 mi

1 mi = 1760 yd

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

Bảng Thước Anh sang Dặm

1yd bằng bao nhiêu mi
0.01 Thước Anh = 5.6818181818182E-6 Dặm10 Thước Anh = 0.0056818181818182 Dặm
0.1 Thước Anh = 5.6818181818182E-5 Dặm11 Thước Anh = 0.00625 Dặm
1 Thước Anh = 0.00056818181818182 Dặm12 Thước Anh = 0.0068181818181818 Dặm
2 Thước Anh = 0.0011363636363636 Dặm13 Thước Anh = 0.0073863636363636 Dặm
3 Thước Anh = 0.0017045454545455 Dặm14 Thước Anh = 0.0079545454545455 Dặm
4 Thước Anh = 0.0022727272727273 Dặm15 Thước Anh = 0.0085227272727273 Dặm
5 Thước Anh = 0.0028409090909091 Dặm16 Thước Anh = 0.0090909090909091 Dặm
6 Thước Anh = 0.0034090909090909 Dặm17 Thước Anh = 0.0096590909090909 Dặm
7 Thước Anh = 0.0039772727272727 Dặm18 Thước Anh = 0.010227272727273 Dặm
8 Thước Anh = 0.0045454545454545 Dặm19 Thước Anh = 0.010795454545455 Dặm
9 Thước Anh = 0.0051136363636364 Dặm20 Thước Anh = 0.011363636363636 Dặm

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến