Đổi Thước Anh (yd) sang Sải (fm)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Sải (yd → fm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Sải sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → fm

1 Thước Anh bằng 0.5 Sải:

1 yd = 0.5 fm

1 fm = 2 yd

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Bảng Thước Anh sang Sải

1yd bằng bao nhiêu fm
0.01 Thước Anh = 0.005 Sải10 Thước Anh = 5 Sải
0.1 Thước Anh = 0.05 Sải11 Thước Anh = 5.5 Sải
1 Thước Anh = 0.5 Sải12 Thước Anh = 6 Sải
2 Thước Anh = 1 Sải13 Thước Anh = 6.5 Sải
3 Thước Anh = 1.5 Sải14 Thước Anh = 7 Sải
4 Thước Anh = 2 Sải15 Thước Anh = 7.5 Sải
5 Thước Anh = 2.5 Sải16 Thước Anh = 8 Sải
6 Thước Anh = 3 Sải17 Thước Anh = 8.5 Sải
7 Thước Anh = 3.5 Sải18 Thước Anh = 9 Sải
8 Thước Anh = 4 Sải19 Thước Anh = 9.5 Sải
9 Thước Anh = 4.5 Sải20 Thước Anh = 10 Sải

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến