Đổi Thước Anh (yd) sang Inch (in)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Inch (yd → in). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Inch sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → in

1 Thước Anh bằng 36 Inch:

1 yd = 36 in

1 in = 0.027777777777778 yd

Inch

Từ năm 1959, inch đã được định nghĩa và chấp nhận quốc tế là tương đương với 25,4mm (milimet).

Bảng Thước Anh sang Inch

1yd bằng bao nhiêu in
0.01 Thước Anh = 0.36 Inch10 Thước Anh = 360 Inch
0.1 Thước Anh = 3.6 Inch11 Thước Anh = 396 Inch
1 Thước Anh = 36 Inch12 Thước Anh = 432 Inch
2 Thước Anh = 72 Inch13 Thước Anh = 468 Inch
3 Thước Anh = 108 Inch14 Thước Anh = 504 Inch
4 Thước Anh = 144 Inch15 Thước Anh = 540 Inch
5 Thước Anh = 180 Inch16 Thước Anh = 576 Inch
6 Thước Anh = 216 Inch17 Thước Anh = 612 Inch
7 Thước Anh = 252 Inch18 Thước Anh = 648 Inch
8 Thước Anh = 288 Inch19 Thước Anh = 684 Inch
9 Thước Anh = 324 Inch20 Thước Anh = 720 Inch

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến