Đổi Thước Anh (yd) sang Milimét (mn)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Milimét (yd → mn). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Milimét sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → mn

1 Thước Anh bằng 914.4 Milimét:

1 yd = 914.4 mm

1 mm = 0.0010936132983377 yd

Milimét

Milimet là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần nghìn mét (đơn vị chiều dài cơ sở theo SI).

Bảng Thước Anh sang Milimét

1yd bằng bao nhiêu mn
0.01 Thước Anh = 9.144 Milimét10 Thước Anh = 9144 Milimét
0.1 Thước Anh = 91.44 Milimét11 Thước Anh = 10058.4 Milimét
1 Thước Anh = 914.4 Milimét12 Thước Anh = 10972.8 Milimét
2 Thước Anh = 1828.8 Milimét13 Thước Anh = 11887.2 Milimét
3 Thước Anh = 2743.2 Milimét14 Thước Anh = 12801.6 Milimét
4 Thước Anh = 3657.6 Milimét15 Thước Anh = 13716 Milimét
5 Thước Anh = 4572 Milimét16 Thước Anh = 14630.4 Milimét
6 Thước Anh = 5486.4 Milimét17 Thước Anh = 15544.8 Milimét
7 Thước Anh = 6400.8 Milimét18 Thước Anh = 16459.2 Milimét
8 Thước Anh = 7315.2 Milimét19 Thước Anh = 17373.6 Milimét
9 Thước Anh = 8229.6 Milimét20 Thước Anh = 18288 Milimét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến