Đổi Thước Anh (yd) sang Kilômét (km)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Kilômét (yd → km). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Kilômét sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → km

1 Thước Anh bằng 0.0009144 Kilômét:

1 yd = 0.0009144 km

1 km = 1093.6132983377 yd

Kilômét

Kilômet là đơn vị đo chiều dài của hệ mét tương đương với một nghìn mét

1Km tương đương với 0,6214 dặm.

Bảng Thước Anh sang Kilômét

1yd bằng bao nhiêu km
0.01 Thước Anh = 9.144E-6 Kilômét10 Thước Anh = 0.009144 Kilômét
0.1 Thước Anh = 9.144E-5 Kilômét11 Thước Anh = 0.0100584 Kilômét
1 Thước Anh = 0.0009144 Kilômét12 Thước Anh = 0.0109728 Kilômét
2 Thước Anh = 0.0018288 Kilômét13 Thước Anh = 0.0118872 Kilômét
3 Thước Anh = 0.0027432 Kilômét14 Thước Anh = 0.0128016 Kilômét
4 Thước Anh = 0.0036576 Kilômét15 Thước Anh = 0.013716 Kilômét
5 Thước Anh = 0.004572 Kilômét16 Thước Anh = 0.0146304 Kilômét
6 Thước Anh = 0.0054864 Kilômét17 Thước Anh = 0.0155448 Kilômét
7 Thước Anh = 0.0064008 Kilômét18 Thước Anh = 0.0164592 Kilômét
8 Thước Anh = 0.0073152 Kilômét19 Thước Anh = 0.0173736 Kilômét
9 Thước Anh = 0.0082296 Kilômét20 Thước Anh = 0.018288 Kilômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến