Đổi Thước Anh (yd) sang Nanômét (nm)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Nanômét (yd → nm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Nanômét sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → nm

1 Thước Anh bằng 914400000 Nanômét:

1 yd = 914400000 nm

1 nm = 1.0936132983377E-9 yd

Nanômét

Một nanômét (viết tắt là nm) là một khoảng cách bằng một phần tỉ mét (10 mũ −9 m).

Trong hệ đo lường quốc tế, nanômét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo định nghĩa trên.

Chữ nanô (hoặc trong viết tắt là n) viết liền trước các đơn vị trong hệ đo lường quốc tế để chỉ rằng đơn vị này được chia 1 000 000 000 (1 tỉ) lần.

Bảng Thước Anh sang Nanômét

1yd bằng bao nhiêu nm
0.01 Thước Anh = 9144000 Nanômét10 Thước Anh = 9144000000 Nanômét
0.1 Thước Anh = 91440000 Nanômét11 Thước Anh = 10058400000 Nanômét
1 Thước Anh = 914400000 Nanômét12 Thước Anh = 10972800000 Nanômét
2 Thước Anh = 1828800000 Nanômét13 Thước Anh = 11887200000 Nanômét
3 Thước Anh = 2743200000 Nanômét14 Thước Anh = 12801600000 Nanômét
4 Thước Anh = 3657600000 Nanômét15 Thước Anh = 13716000000 Nanômét
5 Thước Anh = 4572000000 Nanômét16 Thước Anh = 14630400000 Nanômét
6 Thước Anh = 5486400000 Nanômét17 Thước Anh = 15544800000 Nanômét
7 Thước Anh = 6400800000 Nanômét18 Thước Anh = 16459200000 Nanômét
8 Thước Anh = 7315200000 Nanômét19 Thước Anh = 17373600000 Nanômét
9 Thước Anh = 8229600000 Nanômét20 Thước Anh = 18288000000 Nanômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến