Đổi Thước Anh (yd) sang Đêximét (dm)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Đêximét (yd → dm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Đêximét sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → dm

1 Thước Anh bằng 9.144 Đêximét:

1 yd = 9.144 dm

1 dm = 0.10936132983377 yd

Đêximét

Một đơn vị chiều dài theo hệ mét bằng một phần mười mét

Bảng Thước Anh sang Đêximét

1yd bằng bao nhiêu dm
0.01 Thước Anh = 0.09144 Đêximét10 Thước Anh = 91.44 Đêximét
0.1 Thước Anh = 0.9144 Đêximét11 Thước Anh = 100.584 Đêximét
1 Thước Anh = 9.144 Đêximét12 Thước Anh = 109.728 Đêximét
2 Thước Anh = 18.288 Đêximét13 Thước Anh = 118.872 Đêximét
3 Thước Anh = 27.432 Đêximét14 Thước Anh = 128.016 Đêximét
4 Thước Anh = 36.576 Đêximét15 Thước Anh = 137.16 Đêximét
5 Thước Anh = 45.72 Đêximét16 Thước Anh = 146.304 Đêximét
6 Thước Anh = 54.864 Đêximét17 Thước Anh = 155.448 Đêximét
7 Thước Anh = 64.008 Đêximét18 Thước Anh = 164.592 Đêximét
8 Thước Anh = 73.152 Đêximét19 Thước Anh = 173.736 Đêximét
9 Thước Anh = 82.296 Đêximét20 Thước Anh = 182.88 Đêximét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến