Đổi Thước Anh (yd) sang Năm ánh sáng (ly)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Năm ánh sáng (yd → ly). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Năm ánh sáng sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → ly

1 Thước Anh bằng 9.6652156263211E-17 Năm ánh sáng:

1 yd = 9.6652156263211E-17 ly

1 ly = 1.0346380656803E+16 yd

Năm ánh sáng

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

Bảng Thước Anh sang Năm ánh sáng

1yd bằng bao nhiêu ly
0.01 Thước Anh = 9.6652156263211E-19 Năm ánh sáng10 Thước Anh = 9.6652156263211E-16 Năm ánh sáng
0.1 Thước Anh = 9.6652156263211E-18 Năm ánh sáng11 Thước Anh = 1.0631737188953E-15 Năm ánh sáng
1 Thước Anh = 9.6652156263211E-17 Năm ánh sáng12 Thước Anh = 1.1598258751585E-15 Năm ánh sáng
2 Thước Anh = 1.9330431252642E-16 Năm ánh sáng13 Thước Anh = 1.2564780314217E-15 Năm ánh sáng
3 Thước Anh = 2.8995646878963E-16 Năm ánh sáng14 Thước Anh = 1.353130187685E-15 Năm ánh sáng
4 Thước Anh = 3.8660862505284E-16 Năm ánh sáng15 Thước Anh = 1.4497823439482E-15 Năm ánh sáng
5 Thước Anh = 4.8326078131605E-16 Năm ánh sáng16 Thước Anh = 1.5464345002114E-15 Năm ánh sáng
6 Thước Anh = 5.7991293757926E-16 Năm ánh sáng17 Thước Anh = 1.6430866564746E-15 Năm ánh sáng
7 Thước Anh = 6.7656509384248E-16 Năm ánh sáng18 Thước Anh = 1.7397388127378E-15 Năm ánh sáng
8 Thước Anh = 7.7321725010569E-16 Năm ánh sáng19 Thước Anh = 1.836390969001E-15 Năm ánh sáng
9 Thước Anh = 8.698694063689E-16 Năm ánh sáng20 Thước Anh = 1.9330431252642E-15 Năm ánh sáng

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến