Đổi Thước Anh (yd) sang Centimét (cm)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Centimét (yd → cm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Centimét sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → cm

1 Thước Anh bằng 91.44 Centimét:

1 yd = 91.44 cm

1 cm = 0.010936132983377 yd

Centimét

Centimet là đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, bằng một phần trăm mét

1cm tương đương với 0,39370 inch.

 

Bảng Thước Anh sang Centimét

1yd bằng bao nhiêu cm
0.01 Thước Anh = 0.9144 Centimét10 Thước Anh = 914.4 Centimét
0.1 Thước Anh = 9.144 Centimét11 Thước Anh = 1005.84 Centimét
1 Thước Anh = 91.44 Centimét12 Thước Anh = 1097.28 Centimét
2 Thước Anh = 182.88 Centimét13 Thước Anh = 1188.72 Centimét
3 Thước Anh = 274.32 Centimét14 Thước Anh = 1280.16 Centimét
4 Thước Anh = 365.76 Centimét15 Thước Anh = 1371.6 Centimét
5 Thước Anh = 457.2 Centimét16 Thước Anh = 1463.04 Centimét
6 Thước Anh = 548.64 Centimét17 Thước Anh = 1554.48 Centimét
7 Thước Anh = 640.08 Centimét18 Thước Anh = 1645.92 Centimét
8 Thước Anh = 731.52 Centimét19 Thước Anh = 1737.36 Centimét
9 Thước Anh = 822.96 Centimét20 Thước Anh = 1828.8 Centimét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến