Đổi Thước Anh (yd) sang Angstrom (Å)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Angstrom (yd → Å). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Angstrom sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → Å

1 Thước Anh bằng 6.1123864646023E-12 Angstrom:

1 yd = 6.1123864646023E-12 au

1 au = 163602220800.52 yd

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Bảng Thước Anh sang Angstrom

1yd bằng bao nhiêu Å
0.01 Thước Anh = 6.1123864646023E-14 Angstrom10 Thước Anh = 6.1123864646023E-11 Angstrom
0.1 Thước Anh = 6.1123864646023E-13 Angstrom11 Thước Anh = 6.7236251110625E-11 Angstrom
1 Thước Anh = 6.1123864646023E-12 Angstrom12 Thước Anh = 7.3348637575227E-11 Angstrom
2 Thước Anh = 1.2224772929205E-11 Angstrom13 Thước Anh = 7.9461024039829E-11 Angstrom
3 Thước Anh = 1.8337159393807E-11 Angstrom14 Thước Anh = 8.5573410504432E-11 Angstrom
4 Thước Anh = 2.4449545858409E-11 Angstrom15 Thước Anh = 9.1685796969034E-11 Angstrom
5 Thước Anh = 3.0561932323011E-11 Angstrom16 Thước Anh = 9.7798183433636E-11 Angstrom
6 Thước Anh = 3.6674318787614E-11 Angstrom17 Thước Anh = 1.0391056989824E-10 Angstrom
7 Thước Anh = 4.2786705252216E-11 Angstrom18 Thước Anh = 1.1002295636284E-10 Angstrom
8 Thước Anh = 4.8899091716818E-11 Angstrom19 Thước Anh = 1.1613534282744E-10 Angstrom
9 Thước Anh = 5.501147818142E-11 Angstrom20 Thước Anh = 1.2224772929205E-10 Angstrom

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến