Đổi Angstrom (Å) sang Thước Anh (yd)

Máy tính đổi từ Angstrom sang Thước Anh (Å → yd). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Thước Anh sang Angstrom (Hoán đổi đơn vị)

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Cách quy đổi Å → yd

1 Angstrom bằng 163602220800.52 Thước Anh:

1 au = 163602220800.52 yd

1 yd = 6.1123864646023E-12 au

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Bảng Angstrom sang Thước Anh

1Å bằng bao nhiêu yd
0.01 Angstrom = 1636022208.0052 Thước Anh10 Angstrom = 1636022208005.2 Thước Anh
0.1 Angstrom = 16360222080.052 Thước Anh11 Angstrom = 1799624428805.8 Thước Anh
1 Angstrom = 163602220800.52 Thước Anh12 Angstrom = 1963226649606.3 Thước Anh
2 Angstrom = 327204441601.05 Thước Anh13 Angstrom = 2126828870406.8 Thước Anh
3 Angstrom = 490806662401.57 Thước Anh14 Angstrom = 2290431091207.3 Thước Anh
4 Angstrom = 654408883202.1 Thước Anh15 Angstrom = 2454033312007.9 Thước Anh
5 Angstrom = 818011104002.62 Thước Anh16 Angstrom = 2617635532808.4 Thước Anh
6 Angstrom = 981613324803.15 Thước Anh17 Angstrom = 2781237753608.9 Thước Anh
7 Angstrom = 1145215545603.7 Thước Anh18 Angstrom = 2944839974409.4 Thước Anh
8 Angstrom = 1308817766404.2 Thước Anh19 Angstrom = 3108442195210 Thước Anh
9 Angstrom = 1472419987204.7 Thước Anh20 Angstrom = 3272044416010.5 Thước Anh

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến