Đổi Angstrom (Å) sang Năm ánh sáng (ly)

Máy tính đổi từ Angstrom sang Năm ánh sáng (Å → ly). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Năm ánh sáng sang Angstrom (Hoán đổi đơn vị)

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Cách quy đổi Å → ly

1 Angstrom bằng 1.5812507409821E-5 Năm ánh sáng:

1 au = 1.5812507409821E-5 ly

1 ly = 63241.077084266 au

Năm ánh sáng

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

Bảng Angstrom sang Năm ánh sáng

1Å bằng bao nhiêu ly
0.01 Angstrom = 1.5812507409821E-7 Năm ánh sáng10 Angstrom = 0.00015812507409821 Năm ánh sáng
0.1 Angstrom = 1.5812507409821E-6 Năm ánh sáng11 Angstrom = 0.00017393758150803 Năm ánh sáng
1 Angstrom = 1.5812507409821E-5 Năm ánh sáng12 Angstrom = 0.00018975008891785 Năm ánh sáng
2 Angstrom = 3.1625014819641E-5 Năm ánh sáng13 Angstrom = 0.00020556259632767 Năm ánh sáng
3 Angstrom = 4.7437522229462E-5 Năm ánh sáng14 Angstrom = 0.00022137510373749 Năm ánh sáng
4 Angstrom = 6.3250029639283E-5 Năm ánh sáng15 Angstrom = 0.00023718761114731 Năm ánh sáng
5 Angstrom = 7.9062537049103E-5 Năm ánh sáng16 Angstrom = 0.00025300011855713 Năm ánh sáng
6 Angstrom = 9.4875044458924E-5 Năm ánh sáng17 Angstrom = 0.00026881262596695 Năm ánh sáng
7 Angstrom = 0.00011068755186874 Năm ánh sáng18 Angstrom = 0.00028462513337677 Năm ánh sáng
8 Angstrom = 0.00012650005927857 Năm ánh sáng19 Angstrom = 0.00030043764078659 Năm ánh sáng
9 Angstrom = 0.00014231256668839 Năm ánh sáng20 Angstrom = 0.00031625014819641 Năm ánh sáng

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến