Đổi Angstrom (Å) sang Inch (in)

Máy tính đổi từ Angstrom sang Inch (Å → in). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Inch sang Angstrom (Hoán đổi đơn vị)

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Cách quy đổi Å → in

1 Angstrom bằng 5889679948818.9 Inch:

1 au = 5889679948818.9 in

1 in = 1.6978851290562E-13 au

Inch

Từ năm 1959, inch đã được định nghĩa và chấp nhận quốc tế là tương đương với 25,4mm (milimet).

Bảng Angstrom sang Inch

1Å bằng bao nhiêu in
0.01 Angstrom = 58896799488.189 Inch10 Angstrom = 58896799488189 Inch
0.1 Angstrom = 588967994881.89 Inch11 Angstrom = 64786479437008 Inch
1 Angstrom = 5889679948818.9 Inch12 Angstrom = 70676159385827 Inch
2 Angstrom = 11779359897638 Inch13 Angstrom = 76565839334646 Inch
3 Angstrom = 17669039846457 Inch14 Angstrom = 82455519283465 Inch
4 Angstrom = 23558719795276 Inch15 Angstrom = 88345199232283 Inch
5 Angstrom = 29448399744094 Inch16 Angstrom = 94234879181102 Inch
6 Angstrom = 35338079692913 Inch17 Angstrom = 1.0012455912992E+14 Inch
7 Angstrom = 41227759641732 Inch18 Angstrom = 1.0601423907874E+14 Inch
8 Angstrom = 47117439590551 Inch19 Angstrom = 1.1190391902756E+14 Inch
9 Angstrom = 53007119539370 Inch20 Angstrom = 1.1779359897638E+14 Inch

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến