Đổi Angstrom (Å) sang Sải (fm)

Máy tính đổi từ Angstrom sang Sải (Å → fm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Sải sang Angstrom (Hoán đổi đơn vị)

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Cách quy đổi Å → fm

1 Angstrom bằng 81801110400.262 Sải:

1 au = 81801110400.262 fm

1 fm = 1.2224772929205E-11 au

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Bảng Angstrom sang Sải

1Å bằng bao nhiêu fm
0.01 Angstrom = 818011104.00262 Sải10 Angstrom = 818011104002.62 Sải
0.1 Angstrom = 8180111040.0262 Sải11 Angstrom = 899812214402.89 Sải
1 Angstrom = 81801110400.262 Sải12 Angstrom = 981613324803.15 Sải
2 Angstrom = 163602220800.52 Sải13 Angstrom = 1063414435203.4 Sải
3 Angstrom = 245403331200.79 Sải14 Angstrom = 1145215545603.7 Sải
4 Angstrom = 327204441601.05 Sải15 Angstrom = 1227016656003.9 Sải
5 Angstrom = 409005552001.31 Sải16 Angstrom = 1308817766404.2 Sải
6 Angstrom = 490806662401.57 Sải17 Angstrom = 1390618876804.5 Sải
7 Angstrom = 572607772801.84 Sải18 Angstrom = 1472419987204.7 Sải
8 Angstrom = 654408883202.1 Sải19 Angstrom = 1554221097605 Sải
9 Angstrom = 736209993602.36 Sải20 Angstrom = 1636022208005.2 Sải

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến