Đổi Angstrom (Å) sang Đêximét (dm)

Máy tính đổi từ Angstrom sang Đêximét (Å → dm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Đêximét sang Angstrom (Hoán đổi đơn vị)

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Cách quy đổi Å → dm

1 Angstrom bằng 1495978707000 Đêximét:

1 au = 1495978707000 dm

1 dm = 6.6845871222684E-13 au

Đêximét

Một đơn vị chiều dài theo hệ mét bằng một phần mười mét

Bảng Angstrom sang Đêximét

1Å bằng bao nhiêu dm
0.01 Angstrom = 14959787070 Đêximét10 Angstrom = 14959787070000 Đêximét
0.1 Angstrom = 149597870700 Đêximét11 Angstrom = 16455765777000 Đêximét
1 Angstrom = 1495978707000 Đêximét12 Angstrom = 17951744484000 Đêximét
2 Angstrom = 2991957414000 Đêximét13 Angstrom = 19447723191000 Đêximét
3 Angstrom = 4487936121000 Đêximét14 Angstrom = 20943701898000 Đêximét
4 Angstrom = 5983914828000 Đêximét15 Angstrom = 22439680605000 Đêximét
5 Angstrom = 7479893535000 Đêximét16 Angstrom = 23935659312000 Đêximét
6 Angstrom = 8975872242000 Đêximét17 Angstrom = 25431638019000 Đêximét
7 Angstrom = 10471850949000 Đêximét18 Angstrom = 26927616726000 Đêximét
8 Angstrom = 11967829656000 Đêximét19 Angstrom = 28423595433000 Đêximét
9 Angstrom = 13463808363000 Đêximét20 Angstrom = 29919574140000 Đêximét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến