Đổi Angstrom (Å) sang Picômét (pm)

Máy tính đổi từ Angstrom sang Picômét (Å → pm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Picômét sang Angstrom (Hoán đổi đơn vị)

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Cách quy đổi Å → pm

1 Angstrom bằng 1.495978707E+23 Picômét:

1 au = 1.495978707E+23 pm

1 pm = 6.6845871222684E-24 au

Picômét

Picômét (ký hiệu pm) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần ngàn tỷ của mét, một đơn vị đo chiều dài cơ bản trong Hệ đo lường quốc tế.

Bảng Angstrom sang Picômét

1Å bằng bao nhiêu pm
0.01 Angstrom = 1.495978707E+21 Picômét10 Angstrom = 1.495978707E+24 Picômét
0.1 Angstrom = 1.495978707E+22 Picômét11 Angstrom = 1.6455765777E+24 Picômét
1 Angstrom = 1.495978707E+23 Picômét12 Angstrom = 1.7951744484E+24 Picômét
2 Angstrom = 2.991957414E+23 Picômét13 Angstrom = 1.9447723191E+24 Picômét
3 Angstrom = 4.487936121E+23 Picômét14 Angstrom = 2.0943701898E+24 Picômét
4 Angstrom = 5.983914828E+23 Picômét15 Angstrom = 2.2439680605E+24 Picômét
5 Angstrom = 7.479893535E+23 Picômét16 Angstrom = 2.3935659312E+24 Picômét
6 Angstrom = 8.975872242E+23 Picômét17 Angstrom = 2.5431638019E+24 Picômét
7 Angstrom = 1.0471850949E+24 Picômét18 Angstrom = 2.6927616726E+24 Picômét
8 Angstrom = 1.1967829656E+24 Picômét19 Angstrom = 2.8423595433E+24 Picômét
9 Angstrom = 1.3463808363E+24 Picômét20 Angstrom = 2.991957414E+24 Picômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến