Đổi Angstrom (Å) sang Parsec (pc)

Máy tính đổi từ Angstrom sang Parsec (Å → pc). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Parsec sang Angstrom (Hoán đổi đơn vị)

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Cách quy đổi Å → pc

1 Angstrom bằng 4.8481368110954E-6 Parsec:

1 au = 4.8481368110954E-6 pc

1 pc = 206264.8062471 au

Parsec

Đơn vị của :

  • Chiều dài/khoảng cách thiên văn

The parsec là một đơn vị chiều dài tương đương với khoảng 20 nghìn tỷ (20.000.000.000.000) dặm, 31 nghìn tỷ kilômet, hoặc 206.264 lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trời.

Một parsec cũng tương đương với xấp xỉ 3,26 năm ánh sáng (khoảng cách hành trình nếu bạn đi với tốc độ của ánh sáng trong ba năm và ba tháng).

Bội số:

  • kiloparsec (kpc) – 1.000 pc
  • megaparsec (Mpc) – 1.000.000 pc
  • gigaparsec (Gpc) – 1.000.000.000 pc

Bảng Angstrom sang Parsec

1Å bằng bao nhiêu pc
0.01 Angstrom = 4.8481368110954E-8 Parsec10 Angstrom = 4.8481368110954E-5 Parsec
0.1 Angstrom = 4.8481368110954E-7 Parsec11 Angstrom = 5.3329504922049E-5 Parsec
1 Angstrom = 4.8481368110954E-6 Parsec12 Angstrom = 5.8177641733144E-5 Parsec
2 Angstrom = 9.6962736221907E-6 Parsec13 Angstrom = 6.302577854424E-5 Parsec
3 Angstrom = 1.4544410433286E-5 Parsec14 Angstrom = 6.7873915355335E-5 Parsec
4 Angstrom = 1.9392547244381E-5 Parsec15 Angstrom = 7.272205216643E-5 Parsec
5 Angstrom = 2.4240684055477E-5 Parsec16 Angstrom = 7.7570188977526E-5 Parsec
6 Angstrom = 2.9088820866572E-5 Parsec17 Angstrom = 8.2418325788621E-5 Parsec
7 Angstrom = 3.3936957677668E-5 Parsec18 Angstrom = 8.7266462599716E-5 Parsec
8 Angstrom = 3.8785094488763E-5 Parsec19 Angstrom = 9.2114599410812E-5 Parsec
9 Angstrom = 4.3633231299858E-5 Parsec20 Angstrom = 9.6962736221907E-5 Parsec

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến