Đổi Angstrom (Å) sang Dặm (mi)

Máy tính đổi từ Angstrom sang Dặm (Å → mi). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Dặm sang Angstrom (Hoán đổi đơn vị)

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Cách quy đổi Å → mi

1 Angstrom bằng 92955807.273026 Dặm:

1 au = 92955807.273026 mi

1 mi = 1.07578001777E-8 au

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

Bảng Angstrom sang Dặm

1Å bằng bao nhiêu mi
0.01 Angstrom = 929558.07273026 Dặm10 Angstrom = 929558072.73026 Dặm
0.1 Angstrom = 9295580.7273026 Dặm11 Angstrom = 1022513880.0033 Dặm
1 Angstrom = 92955807.273026 Dặm12 Angstrom = 1115469687.2763 Dặm
2 Angstrom = 185911614.54605 Dặm13 Angstrom = 1208425494.5493 Dặm
3 Angstrom = 278867421.81908 Dặm14 Angstrom = 1301381301.8224 Dặm
4 Angstrom = 371823229.0921 Dặm15 Angstrom = 1394337109.0954 Dặm
5 Angstrom = 464779036.36513 Dặm16 Angstrom = 1487292916.3684 Dặm
6 Angstrom = 557734843.63815 Dặm17 Angstrom = 1580248723.6414 Dặm
7 Angstrom = 650690650.91118 Dặm18 Angstrom = 1673204530.9145 Dặm
8 Angstrom = 743646458.1842 Dặm19 Angstrom = 1766160338.1875 Dặm
9 Angstrom = 836602265.45723 Dặm20 Angstrom = 1859116145.4605 Dặm

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến