Đổi Dặm (mi) sang Angstrom (Å)

Máy tính đổi từ Dặm sang Angstrom (mi → Å). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Angstrom sang Dặm (Hoán đổi đơn vị)

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

Cách quy đổi mi → Å

1 Dặm bằng 1.07578001777E-8 Angstrom:

1 mi = 1.07578001777E-8 au

1 au = 92955807.273026 mi

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Bảng Dặm sang Angstrom

1mi bằng bao nhiêu Å
0.01 Dặm = 1.07578001777E-10 Angstrom10 Dặm = 1.07578001777E-7 Angstrom
0.1 Dặm = 1.07578001777E-9 Angstrom11 Dặm = 1.183358019547E-7 Angstrom
1 Dặm = 1.07578001777E-8 Angstrom12 Dặm = 1.290936021324E-7 Angstrom
2 Dặm = 2.15156003554E-8 Angstrom13 Dặm = 1.398514023101E-7 Angstrom
3 Dặm = 3.22734005331E-8 Angstrom14 Dặm = 1.506092024878E-7 Angstrom
4 Dặm = 4.30312007108E-8 Angstrom15 Dặm = 1.613670026655E-7 Angstrom
5 Dặm = 5.37890008885E-8 Angstrom16 Dặm = 1.721248028432E-7 Angstrom
6 Dặm = 6.45468010662E-8 Angstrom17 Dặm = 1.828826030209E-7 Angstrom
7 Dặm = 7.53046012439E-8 Angstrom18 Dặm = 1.936404031986E-7 Angstrom
8 Dặm = 8.60624014216E-8 Angstrom19 Dặm = 2.043982033763E-7 Angstrom
9 Dặm = 9.68202015993E-8 Angstrom20 Dặm = 2.15156003554E-7 Angstrom

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến