Đổi Dặm (mi) sang Feet (ft)

Máy tính đổi từ Dặm sang Feet (mi → ft). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Feet sang Dặm (Hoán đổi đơn vị)

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

Cách quy đổi mi → ft

1 Dặm bằng 5280 Feet:

1 mi = 5280 ft

1 ft = 0.00018939393939394 mi

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Bảng Dặm sang Feet

1mi bằng bao nhiêu ft
0.01 Dặm = 52.8 Feet10 Dặm = 52800 Feet
0.1 Dặm = 528 Feet11 Dặm = 58080 Feet
1 Dặm = 5280 Feet12 Dặm = 63360 Feet
2 Dặm = 10560 Feet13 Dặm = 68640 Feet
3 Dặm = 15840 Feet14 Dặm = 73920 Feet
4 Dặm = 21120 Feet15 Dặm = 79200 Feet
5 Dặm = 26400 Feet16 Dặm = 84480 Feet
6 Dặm = 31680 Feet17 Dặm = 89760 Feet
7 Dặm = 36960 Feet18 Dặm = 95040 Feet
8 Dặm = 42240 Feet19 Dặm = 100320 Feet
9 Dặm = 47520 Feet20 Dặm = 105600 Feet

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến