Đổi Feet (ft) sang Dặm (mi)

Máy tính đổi từ Feet sang Dặm (ft → mi). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Dặm sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → mi

1 Feet bằng 0.00018939393939394 Dặm:

1 ft = 0.00018939393939394 mi

1 mi = 5280 ft

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

Bảng Feet sang Dặm

1ft bằng bao nhiêu mi
0.01 Feet = 1.8939393939394E-6 Dặm10 Feet = 0.0018939393939394 Dặm
0.1 Feet = 1.8939393939394E-5 Dặm11 Feet = 0.0020833333333333 Dặm
1 Feet = 0.00018939393939394 Dặm12 Feet = 0.0022727272727273 Dặm
2 Feet = 0.00037878787878788 Dặm13 Feet = 0.0024621212121212 Dặm
3 Feet = 0.00056818181818182 Dặm14 Feet = 0.0026515151515152 Dặm
4 Feet = 0.00075757575757576 Dặm15 Feet = 0.0028409090909091 Dặm
5 Feet = 0.0009469696969697 Dặm16 Feet = 0.003030303030303 Dặm
6 Feet = 0.0011363636363636 Dặm17 Feet = 0.003219696969697 Dặm
7 Feet = 0.0013257575757576 Dặm18 Feet = 0.0034090909090909 Dặm
8 Feet = 0.0015151515151515 Dặm19 Feet = 0.0035984848484848 Dặm
9 Feet = 0.0017045454545455 Dặm20 Feet = 0.0037878787878788 Dặm

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến