Đổi Feet (ft) sang Kilômét (km)

Máy tính đổi từ Feet sang Kilômét (ft → km). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Kilômét sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → km

1 Feet bằng 0.0003048 Kilômét:

1 ft = 0.0003048 km

1 km = 3280.8398950131 ft

Kilômét

Kilômet là đơn vị đo chiều dài của hệ mét tương đương với một nghìn mét

1Km tương đương với 0,6214 dặm.

Bảng Feet sang Kilômét

1ft bằng bao nhiêu km
0.01 Feet = 3.048E-6 Kilômét10 Feet = 0.003048 Kilômét
0.1 Feet = 3.048E-5 Kilômét11 Feet = 0.0033528 Kilômét
1 Feet = 0.0003048 Kilômét12 Feet = 0.0036576 Kilômét
2 Feet = 0.0006096 Kilômét13 Feet = 0.0039624 Kilômét
3 Feet = 0.0009144 Kilômét14 Feet = 0.0042672 Kilômét
4 Feet = 0.0012192 Kilômét15 Feet = 0.004572 Kilômét
5 Feet = 0.001524 Kilômét16 Feet = 0.0048768 Kilômét
6 Feet = 0.0018288 Kilômét17 Feet = 0.0051816 Kilômét
7 Feet = 0.0021336 Kilômét18 Feet = 0.0054864 Kilômét
8 Feet = 0.0024384 Kilômét19 Feet = 0.0057912 Kilômét
9 Feet = 0.0027432 Kilômét20 Feet = 0.006096 Kilômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến