Đổi Feet (ft) sang Inch (in)

Máy tính đổi từ Feet sang Inch (ft → in). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Inch sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → in

1 Feet bằng 12 Inch:

1 ft = 12 in

1 in = 0.083333333333333 ft

Inch

Từ năm 1959, inch đã được định nghĩa và chấp nhận quốc tế là tương đương với 25,4mm (milimet).

Bảng Feet sang Inch

1ft bằng bao nhiêu in
0.01 Feet = 0.12 Inch10 Feet = 120 Inch
0.1 Feet = 1.2 Inch11 Feet = 132 Inch
1 Feet = 12 Inch12 Feet = 144 Inch
2 Feet = 24 Inch13 Feet = 156 Inch
3 Feet = 36 Inch14 Feet = 168 Inch
4 Feet = 48 Inch15 Feet = 180 Inch
5 Feet = 60 Inch16 Feet = 192 Inch
6 Feet = 72 Inch17 Feet = 204 Inch
7 Feet = 84 Inch18 Feet = 216 Inch
8 Feet = 96 Inch19 Feet = 228 Inch
9 Feet = 108 Inch20 Feet = 240 Inch

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến