Đổi Feet (ft) sang Parsec (pc)

Máy tính đổi từ Feet sang Parsec (ft → pc). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Parsec sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → pc

1 Feet bằng 9.8778952742264E-18 Parsec:

1 ft = 9.8778952742264E-18 pc

1 pc = 1.0123614112504E+17 ft

Parsec

Đơn vị của :

  • Chiều dài/khoảng cách thiên văn

The parsec là một đơn vị chiều dài tương đương với khoảng 20 nghìn tỷ (20.000.000.000.000) dặm, 31 nghìn tỷ kilômet, hoặc 206.264 lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trời.

Một parsec cũng tương đương với xấp xỉ 3,26 năm ánh sáng (khoảng cách hành trình nếu bạn đi với tốc độ của ánh sáng trong ba năm và ba tháng).

Bội số:

  • kiloparsec (kpc) – 1.000 pc
  • megaparsec (Mpc) – 1.000.000 pc
  • gigaparsec (Gpc) – 1.000.000.000 pc

Bảng Feet sang Parsec

1ft bằng bao nhiêu pc
0.01 Feet = 9.8778952742264E-20 Parsec10 Feet = 9.8778952742264E-17 Parsec
0.1 Feet = 9.8778952742264E-19 Parsec11 Feet = 1.0865684801649E-16 Parsec
1 Feet = 9.8778952742264E-18 Parsec12 Feet = 1.1853474329072E-16 Parsec
2 Feet = 1.9755790548453E-17 Parsec13 Feet = 1.2841263856494E-16 Parsec
3 Feet = 2.9633685822679E-17 Parsec14 Feet = 1.3829053383917E-16 Parsec
4 Feet = 3.9511581096906E-17 Parsec15 Feet = 1.481684291134E-16 Parsec
5 Feet = 4.9389476371132E-17 Parsec16 Feet = 1.5804632438762E-16 Parsec
6 Feet = 5.9267371645359E-17 Parsec17 Feet = 1.6792421966185E-16 Parsec
7 Feet = 6.9145266919585E-17 Parsec18 Feet = 1.7780211493608E-16 Parsec
8 Feet = 7.9023162193811E-17 Parsec19 Feet = 1.876800102103E-16 Parsec
9 Feet = 8.8901057468038E-17 Parsec20 Feet = 1.9755790548453E-16 Parsec

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến