Đổi Feet (ft) sang Sải (fm)

Máy tính đổi từ Feet sang Sải (ft → fm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Sải sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → fm

1 Feet bằng 0.16666666666667 Sải:

1 ft = 0.16666666666667 fm

1 fm = 6 ft

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Bảng Feet sang Sải

1ft bằng bao nhiêu fm
0.01 Feet = 0.0016666666666667 Sải10 Feet = 1.6666666666667 Sải
0.1 Feet = 0.016666666666667 Sải11 Feet = 1.8333333333333 Sải
1 Feet = 0.16666666666667 Sải12 Feet = 2 Sải
2 Feet = 0.33333333333333 Sải13 Feet = 2.1666666666667 Sải
3 Feet = 0.5 Sải14 Feet = 2.3333333333333 Sải
4 Feet = 0.66666666666667 Sải15 Feet = 2.5 Sải
5 Feet = 0.83333333333333 Sải16 Feet = 2.6666666666667 Sải
6 Feet = 1 Sải17 Feet = 2.8333333333333 Sải
7 Feet = 1.1666666666667 Sải18 Feet = 3 Sải
8 Feet = 1.3333333333333 Sải19 Feet = 3.1666666666667 Sải
9 Feet = 1.5 Sải20 Feet = 3.3333333333333 Sải

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến