Đổi Feet (ft) sang Năm ánh sáng (ly)

Máy tính đổi từ Feet sang Năm ánh sáng (ft → ly). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Năm ánh sáng sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → ly

1 Feet bằng 3.221738542107E-17 Năm ánh sáng:

1 ft = 3.221738542107E-17 ly

1 ly = 3.1039141970409E+16 ft

Năm ánh sáng

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

Bảng Feet sang Năm ánh sáng

1ft bằng bao nhiêu ly
0.01 Feet = 3.221738542107E-19 Năm ánh sáng10 Feet = 3.221738542107E-16 Năm ánh sáng
0.1 Feet = 3.221738542107E-18 Năm ánh sáng11 Feet = 3.5439123963177E-16 Năm ánh sáng
1 Feet = 3.221738542107E-17 Năm ánh sáng12 Feet = 3.8660862505284E-16 Năm ánh sáng
2 Feet = 6.4434770842141E-17 Năm ánh sáng13 Feet = 4.1882601047391E-16 Năm ánh sáng
3 Feet = 9.6652156263211E-17 Năm ánh sáng14 Feet = 4.5104339589498E-16 Năm ánh sáng
4 Feet = 1.2886954168428E-16 Năm ánh sáng15 Feet = 4.8326078131605E-16 Năm ánh sáng
5 Feet = 1.6108692710535E-16 Năm ánh sáng16 Feet = 5.1547816673712E-16 Năm ánh sáng
6 Feet = 1.9330431252642E-16 Năm ánh sáng17 Feet = 5.4769555215819E-16 Năm ánh sáng
7 Feet = 2.2552169794749E-16 Năm ánh sáng18 Feet = 5.7991293757927E-16 Năm ánh sáng
8 Feet = 2.5773908336856E-16 Năm ánh sáng19 Feet = 6.1213032300034E-16 Năm ánh sáng
9 Feet = 2.8995646878963E-16 Năm ánh sáng20 Feet = 6.4434770842141E-16 Năm ánh sáng

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến