Đổi Feet (ft) sang Thước Anh (yd)

Máy tính đổi từ Feet sang Thước Anh (ft → yd). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Thước Anh sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → yd

1 Feet bằng 0.33333333333333 Thước Anh:

1 ft = 0.33333333333333 yd

1 yd = 3 ft

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Bảng Feet sang Thước Anh

1ft bằng bao nhiêu yd
0.01 Feet = 0.0033333333333333 Thước Anh10 Feet = 3.3333333333333 Thước Anh
0.1 Feet = 0.033333333333333 Thước Anh11 Feet = 3.6666666666667 Thước Anh
1 Feet = 0.33333333333333 Thước Anh12 Feet = 4 Thước Anh
2 Feet = 0.66666666666667 Thước Anh13 Feet = 4.3333333333333 Thước Anh
3 Feet = 1 Thước Anh14 Feet = 4.6666666666667 Thước Anh
4 Feet = 1.3333333333333 Thước Anh15 Feet = 5 Thước Anh
5 Feet = 1.6666666666667 Thước Anh16 Feet = 5.3333333333333 Thước Anh
6 Feet = 2 Thước Anh17 Feet = 5.6666666666667 Thước Anh
7 Feet = 2.3333333333333 Thước Anh18 Feet = 6 Thước Anh
8 Feet = 2.6666666666667 Thước Anh19 Feet = 6.3333333333333 Thước Anh
9 Feet = 3 Thước Anh20 Feet = 6.6666666666667 Thước Anh

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến