Đổi Feet (ft) sang Picômét (pm)

Máy tính đổi từ Feet sang Picômét (ft → pm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Picômét sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → pm

1 Feet bằng 304800000000 Picômét:

1 ft = 304800000000 pm

1 pm = 3.2808398950131E-12 ft

Picômét

Picômét (ký hiệu pm) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần ngàn tỷ của mét, một đơn vị đo chiều dài cơ bản trong Hệ đo lường quốc tế.

Bảng Feet sang Picômét

1ft bằng bao nhiêu pm
0.01 Feet = 3048000000 Picômét10 Feet = 3048000000000 Picômét
0.1 Feet = 30480000000 Picômét11 Feet = 3352800000000 Picômét
1 Feet = 304800000000 Picômét12 Feet = 3657600000000 Picômét
2 Feet = 609600000000 Picômét13 Feet = 3962400000000 Picômét
3 Feet = 914400000000 Picômét14 Feet = 4267200000000 Picômét
4 Feet = 1219200000000 Picômét15 Feet = 4572000000000 Picômét
5 Feet = 1524000000000 Picômét16 Feet = 4876800000000 Picômét
6 Feet = 1828800000000 Picômét17 Feet = 5181600000000 Picômét
7 Feet = 2133600000000 Picômét18 Feet = 5486400000000 Picômét
8 Feet = 2438400000000 Picômét19 Feet = 5791200000000 Picômét
9 Feet = 2743200000000 Picômét20 Feet = 6096000000000 Picômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến