Đổi Feet (ft) sang Đêximét (dm)

Máy tính đổi từ Feet sang Đêximét (ft → dm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Đêximét sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → dm

1 Feet bằng 3.048 Đêximét:

1 ft = 3.048 dm

1 dm = 0.32808398950131 ft

Đêximét

Một đơn vị chiều dài theo hệ mét bằng một phần mười mét

Bảng Feet sang Đêximét

1ft bằng bao nhiêu dm
0.01 Feet = 0.03048 Đêximét10 Feet = 30.48 Đêximét
0.1 Feet = 0.3048 Đêximét11 Feet = 33.528 Đêximét
1 Feet = 3.048 Đêximét12 Feet = 36.576 Đêximét
2 Feet = 6.096 Đêximét13 Feet = 39.624 Đêximét
3 Feet = 9.144 Đêximét14 Feet = 42.672 Đêximét
4 Feet = 12.192 Đêximét15 Feet = 45.72 Đêximét
5 Feet = 15.24 Đêximét16 Feet = 48.768 Đêximét
6 Feet = 18.288 Đêximét17 Feet = 51.816 Đêximét
7 Feet = 21.336 Đêximét18 Feet = 54.864 Đêximét
8 Feet = 24.384 Đêximét19 Feet = 57.912 Đêximét
9 Feet = 27.432 Đêximét20 Feet = 60.96 Đêximét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến