Đổi Đêximét (dm) sang Feet (ft)

Máy tính đổi từ Đêximét sang Feet (dm → ft). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Feet sang Đêximét (Hoán đổi đơn vị)

Đêximét

Một đơn vị chiều dài theo hệ mét bằng một phần mười mét

Cách quy đổi dm → ft

1 Đêximét bằng 0.32808398950131 Feet:

1 dm = 0.32808398950131 ft

1 ft = 3.048 dm

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Bảng Đêximét sang Feet

1dm bằng bao nhiêu ft
0.01 Đêximét = 0.0032808398950131 Feet10 Đêximét = 3.2808398950131 Feet
0.1 Đêximét = 0.032808398950131 Feet11 Đêximét = 3.6089238845144 Feet
1 Đêximét = 0.32808398950131 Feet12 Đêximét = 3.9370078740157 Feet
2 Đêximét = 0.65616797900262 Feet13 Đêximét = 4.2650918635171 Feet
3 Đêximét = 0.98425196850394 Feet14 Đêximét = 4.5931758530184 Feet
4 Đêximét = 1.3123359580052 Feet15 Đêximét = 4.9212598425197 Feet
5 Đêximét = 1.6404199475066 Feet16 Đêximét = 5.249343832021 Feet
6 Đêximét = 1.9685039370079 Feet17 Đêximét = 5.5774278215223 Feet
7 Đêximét = 2.2965879265092 Feet18 Đêximét = 5.9055118110236 Feet
8 Đêximét = 2.6246719160105 Feet19 Đêximét = 6.2335958005249 Feet
9 Đêximét = 2.9527559055118 Feet20 Đêximét = 6.5616797900262 Feet

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến