Đổi Đêximét (dm) sang Mét (m)

Máy tính đổi từ Đêximét sang Mét (dm → m). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Mét sang Đêximét (Hoán đổi đơn vị)

Đêximét

Một đơn vị chiều dài theo hệ mét bằng một phần mười mét

Cách quy đổi dm → m

1 Đêximét bằng 0.1 Mét:

1 dm = 0.1 m

1 m = 10 dm

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Bảng Đêximét sang Mét

1dm bằng bao nhiêu m
0.01 Đêximét = 0.001 Mét10 Đêximét = 1 Mét
0.1 Đêximét = 0.01 Mét11 Đêximét = 1.1 Mét
1 Đêximét = 0.1 Mét12 Đêximét = 1.2 Mét
2 Đêximét = 0.2 Mét13 Đêximét = 1.3 Mét
3 Đêximét = 0.3 Mét14 Đêximét = 1.4 Mét
4 Đêximét = 0.4 Mét15 Đêximét = 1.5 Mét
5 Đêximét = 0.5 Mét16 Đêximét = 1.6 Mét
6 Đêximét = 0.6 Mét17 Đêximét = 1.7 Mét
7 Đêximét = 0.7 Mét18 Đêximét = 1.8 Mét
8 Đêximét = 0.8 Mét19 Đêximét = 1.9 Mét
9 Đêximét = 0.9 Mét20 Đêximét = 2 Mét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến