Đổi Feet (ft) sang Angstrom (Å)

Máy tính đổi từ Feet sang Angstrom (ft → Å). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Angstrom sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → Å

1 Feet bằng 2.0374621548674E-12 Angstrom:

1 ft = 2.0374621548674E-12 au

1 au = 490806662401.57 ft

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Bảng Feet sang Angstrom

1ft bằng bao nhiêu Å
0.01 Feet = 2.0374621548674E-14 Angstrom10 Feet = 2.0374621548674E-11 Angstrom
0.1 Feet = 2.0374621548674E-13 Angstrom11 Feet = 2.2412083703542E-11 Angstrom
1 Feet = 2.0374621548674E-12 Angstrom12 Feet = 2.4449545858409E-11 Angstrom
2 Feet = 4.0749243097348E-12 Angstrom13 Feet = 2.6487008013276E-11 Angstrom
3 Feet = 6.1123864646023E-12 Angstrom14 Feet = 2.8524470168144E-11 Angstrom
4 Feet = 8.1498486194697E-12 Angstrom15 Feet = 3.0561932323011E-11 Angstrom
5 Feet = 1.0187310774337E-11 Angstrom16 Feet = 3.2599394477879E-11 Angstrom
6 Feet = 1.2224772929205E-11 Angstrom17 Feet = 3.4636856632746E-11 Angstrom
7 Feet = 1.4262235084072E-11 Angstrom18 Feet = 3.6674318787614E-11 Angstrom
8 Feet = 1.6299697238939E-11 Angstrom19 Feet = 3.8711780942481E-11 Angstrom
9 Feet = 1.8337159393807E-11 Angstrom20 Feet = 4.0749243097348E-11 Angstrom

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến