Đổi Năm ánh sáng (ly) sang Feet (ft)

Máy tính đổi từ Năm ánh sáng sang Feet (ly → ft). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Feet sang Năm ánh sáng (Hoán đổi đơn vị)

Năm ánh sáng

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

Cách quy đổi ly → ft

1 Năm ánh sáng bằng 3.1039141970409E+16 Feet:

1 ly = 3.1039141970409E+16 ft

1 ft = 3.221738542107E-17 ly

Feet

Foot là đơn vị chiều dài được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, và được chia nhỏ thành mười hai inch.

Bảng Năm ánh sáng sang Feet

1ly bằng bao nhiêu ft
0.01 Năm ánh sáng = 3.1039141970409E+14 Feet10 Năm ánh sáng = 3.1039141970409E+17 Feet
0.1 Năm ánh sáng = 3.1039141970409E+15 Feet11 Năm ánh sáng = 3.414305616745E+17 Feet
1 Năm ánh sáng = 3.1039141970409E+16 Feet12 Năm ánh sáng = 3.7246970364491E+17 Feet
2 Năm ánh sáng = 6.2078283940819E+16 Feet13 Năm ánh sáng = 4.0350884561532E+17 Feet
3 Năm ánh sáng = 9.3117425911228E+16 Feet14 Năm ánh sáng = 4.3454798758573E+17 Feet
4 Năm ánh sáng = 1.2415656788164E+17 Feet15 Năm ánh sáng = 4.6558712955614E+17 Feet
5 Năm ánh sáng = 1.5519570985205E+17 Feet16 Năm ánh sáng = 4.9662627152655E+17 Feet
6 Năm ánh sáng = 1.8623485182246E+17 Feet17 Năm ánh sáng = 5.2766541349696E+17 Feet
7 Năm ánh sáng = 2.1727399379287E+17 Feet18 Năm ánh sáng = 5.5870455546737E+17 Feet
8 Năm ánh sáng = 2.4831313576328E+17 Feet19 Năm ánh sáng = 5.8974369743778E+17 Feet
9 Năm ánh sáng = 2.7935227773369E+17 Feet20 Năm ánh sáng = 6.2078283940819E+17 Feet

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến