Đổi Năm ánh sáng (ly) sang Sải (fm)

Máy tính đổi từ Năm ánh sáng sang Sải (ly → fm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Sải sang Năm ánh sáng (Hoán đổi đơn vị)

Năm ánh sáng

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

Cách quy đổi ly → fm

1 Năm ánh sáng bằng 5.1731903284016E+15 Sải:

1 ly = 5.1731903284016E+15 fm

1 fm = 1.9330431252642E-16 ly

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Bảng Năm ánh sáng sang Sải

1ly bằng bao nhiêu fm
0.01 Năm ánh sáng = 51731903284016 Sải10 Năm ánh sáng = 5.1731903284016E+16 Sải
0.1 Năm ánh sáng = 5.1731903284016E+14 Sải11 Năm ánh sáng = 5.6905093612417E+16 Sải
1 Năm ánh sáng = 5.1731903284016E+15 Sải12 Năm ánh sáng = 6.2078283940819E+16 Sải
2 Năm ánh sáng = 1.0346380656803E+16 Sải13 Năm ánh sáng = 6.725147426922E+16 Sải
3 Năm ánh sáng = 1.5519570985205E+16 Sải14 Năm ánh sáng = 7.2424664597622E+16 Sải
4 Năm ánh sáng = 2.0692761313606E+16 Sải15 Năm ánh sáng = 7.7597854926024E+16 Sải
5 Năm ánh sáng = 2.5865951642008E+16 Sải16 Năm ánh sáng = 8.2771045254425E+16 Sải
6 Năm ánh sáng = 3.1039141970409E+16 Sải17 Năm ánh sáng = 8.7944235582827E+16 Sải
7 Năm ánh sáng = 3.6212332298811E+16 Sải18 Năm ánh sáng = 9.3117425911228E+16 Sải
8 Năm ánh sáng = 4.1385522627213E+16 Sải19 Năm ánh sáng = 9.829061623963E+16 Sải
9 Năm ánh sáng = 4.6558712955614E+16 Sải20 Năm ánh sáng = 1.0346380656803E+17 Sải

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến