Đổi Sải (fm) sang Năm ánh sáng (ly)

Máy tính đổi từ Sải sang Năm ánh sáng (fm → ly). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Năm ánh sáng sang Sải (Hoán đổi đơn vị)

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Cách quy đổi fm → ly

1 Sải bằng 1.9330431252642E-16 Năm ánh sáng:

1 fm = 1.9330431252642E-16 ly

1 ly = 5.1731903284016E+15 fm

Năm ánh sáng

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

Bảng Sải sang Năm ánh sáng

1fm bằng bao nhiêu ly
0.01 Sải = 1.9330431252642E-18 Năm ánh sáng10 Sải = 1.9330431252642E-15 Năm ánh sáng
0.1 Sải = 1.9330431252642E-17 Năm ánh sáng11 Sải = 2.1263474377906E-15 Năm ánh sáng
1 Sải = 1.9330431252642E-16 Năm ánh sáng12 Sải = 2.3196517503171E-15 Năm ánh sáng
2 Sải = 3.8660862505284E-16 Năm ánh sáng13 Sải = 2.5129560628435E-15 Năm ánh sáng
3 Sải = 5.7991293757926E-16 Năm ánh sáng14 Sải = 2.7062603753699E-15 Năm ánh sáng
4 Sải = 7.7321725010569E-16 Năm ánh sáng15 Sải = 2.8995646878963E-15 Năm ánh sáng
5 Sải = 9.6652156263211E-16 Năm ánh sáng16 Sải = 3.0928690004227E-15 Năm ánh sáng
6 Sải = 1.1598258751585E-15 Năm ánh sáng17 Sải = 3.2861733129492E-15 Năm ánh sáng
7 Sải = 1.353130187685E-15 Năm ánh sáng18 Sải = 3.4794776254756E-15 Năm ánh sáng
8 Sải = 1.5464345002114E-15 Năm ánh sáng19 Sải = 3.672781938002E-15 Năm ánh sáng
9 Sải = 1.7397388127378E-15 Năm ánh sáng20 Sải = 3.8660862505284E-15 Năm ánh sáng

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến