Đổi Sải (fm) sang Dặm (mi)

Máy tính đổi từ Sải sang Dặm (fm → mi). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Dặm sang Sải (Hoán đổi đơn vị)

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Cách quy đổi fm → mi

1 Sải bằng 0.0011363636363636 Dặm:

1 fm = 0.0011363636363636 mi

1 mi = 880 fm

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

Bảng Sải sang Dặm

1fm bằng bao nhiêu mi
0.01 Sải = 1.1363636363636E-5 Dặm10 Sải = 0.011363636363636 Dặm
0.1 Sải = 0.00011363636363636 Dặm11 Sải = 0.0125 Dặm
1 Sải = 0.0011363636363636 Dặm12 Sải = 0.013636363636364 Dặm
2 Sải = 0.0022727272727273 Dặm13 Sải = 0.014772727272727 Dặm
3 Sải = 0.0034090909090909 Dặm14 Sải = 0.015909090909091 Dặm
4 Sải = 0.0045454545454545 Dặm15 Sải = 0.017045454545455 Dặm
5 Sải = 0.0056818181818182 Dặm16 Sải = 0.018181818181818 Dặm
6 Sải = 0.0068181818181818 Dặm17 Sải = 0.019318181818182 Dặm
7 Sải = 0.0079545454545455 Dặm18 Sải = 0.020454545454545 Dặm
8 Sải = 0.0090909090909091 Dặm19 Sải = 0.021590909090909 Dặm
9 Sải = 0.010227272727273 Dặm20 Sải = 0.022727272727273 Dặm

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến