Đổi Sải (fm) sang Picômét (pm)

Máy tính đổi từ Sải sang Picômét (fm → pm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Picômét sang Sải (Hoán đổi đơn vị)

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Cách quy đổi fm → pm

1 Sải bằng 1828800000000 Picômét:

1 fm = 1828800000000 pm

1 pm = 5.4680664916885E-13 fm

Picômét

Picômét (ký hiệu pm) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần ngàn tỷ của mét, một đơn vị đo chiều dài cơ bản trong Hệ đo lường quốc tế.

Bảng Sải sang Picômét

1fm bằng bao nhiêu pm
0.01 Sải = 18288000000 Picômét10 Sải = 18288000000000 Picômét
0.1 Sải = 182880000000 Picômét11 Sải = 20116800000000 Picômét
1 Sải = 1828800000000 Picômét12 Sải = 21945600000000 Picômét
2 Sải = 3657600000000 Picômét13 Sải = 23774400000000 Picômét
3 Sải = 5486400000000 Picômét14 Sải = 25603200000000 Picômét
4 Sải = 7315200000000 Picômét15 Sải = 27432000000000 Picômét
5 Sải = 9144000000000 Picômét16 Sải = 29260800000000 Picômét
6 Sải = 10972800000000 Picômét17 Sải = 31089600000000 Picômét
7 Sải = 12801600000000 Picômét18 Sải = 32918400000000 Picômét
8 Sải = 14630400000000 Picômét19 Sải = 34747200000000 Picômét
9 Sải = 16459200000000 Picômét20 Sải = 36576000000000 Picômét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến