Đổi Sải (fm) sang Đêximét (dm)

Máy tính đổi từ Sải sang Đêximét (fm → dm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Đêximét sang Sải (Hoán đổi đơn vị)

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Cách quy đổi fm → dm

1 Sải bằng 18.288 Đêximét:

1 fm = 18.288 dm

1 dm = 0.054680664916885 fm

Đêximét

Một đơn vị chiều dài theo hệ mét bằng một phần mười mét

Bảng Sải sang Đêximét

1fm bằng bao nhiêu dm
0.01 Sải = 0.18288 Đêximét10 Sải = 182.88 Đêximét
0.1 Sải = 1.8288 Đêximét11 Sải = 201.168 Đêximét
1 Sải = 18.288 Đêximét12 Sải = 219.456 Đêximét
2 Sải = 36.576 Đêximét13 Sải = 237.744 Đêximét
3 Sải = 54.864 Đêximét14 Sải = 256.032 Đêximét
4 Sải = 73.152 Đêximét15 Sải = 274.32 Đêximét
5 Sải = 91.44 Đêximét16 Sải = 292.608 Đêximét
6 Sải = 109.728 Đêximét17 Sải = 310.896 Đêximét
7 Sải = 128.016 Đêximét18 Sải = 329.184 Đêximét
8 Sải = 146.304 Đêximét19 Sải = 347.472 Đêximét
9 Sải = 164.592 Đêximét20 Sải = 365.76 Đêximét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến