Đổi Sải (fm) sang Mét (m)

Máy tính đổi từ Sải sang Mét (fm → m). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Mét sang Sải (Hoán đổi đơn vị)

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Cách quy đổi fm → m

1 Sải bằng 1.8288 Mét:

1 fm = 1.8288 m

1 m = 0.54680664916885 fm

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Bảng Sải sang Mét

1fm bằng bao nhiêu m
0.01 Sải = 0.018288 Mét10 Sải = 18.288 Mét
0.1 Sải = 0.18288 Mét11 Sải = 20.1168 Mét
1 Sải = 1.8288 Mét12 Sải = 21.9456 Mét
2 Sải = 3.6576 Mét13 Sải = 23.7744 Mét
3 Sải = 5.4864 Mét14 Sải = 25.6032 Mét
4 Sải = 7.3152 Mét15 Sải = 27.432 Mét
5 Sải = 9.144 Mét16 Sải = 29.2608 Mét
6 Sải = 10.9728 Mét17 Sải = 31.0896 Mét
7 Sải = 12.8016 Mét18 Sải = 32.9184 Mét
8 Sải = 14.6304 Mét19 Sải = 34.7472 Mét
9 Sải = 16.4592 Mét20 Sải = 36.576 Mét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến