Đổi Mét (m) sang Sải (fm)

Máy tính đổi từ Mét sang Sải (m → fm). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Sải sang Mét (Hoán đổi đơn vị)

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Cách quy đổi m → fm

1 Mét bằng 0.54680664916885 Sải:

1 m = 0.54680664916885 fm

1 fm = 1.8288 m

Sải

Sải là đơn vị đo thường được dùng để đo độ sâu của nước, được sử dụng trong hệ thống đơn vị đế quốc và hệ thống đơn vị tập quán Mỹ. Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét. Trong hệ thống đơn vị đế quốc và đơn vị tập quán Mỹ, một sải bằng hai yard (sáu foot).

Bảng Mét sang Sải

1m bằng bao nhiêu fm
0.01 Mét = 0.0054680664916885 Sải10 Mét = 5.4680664916885 Sải
0.1 Mét = 0.054680664916885 Sải11 Mét = 6.0148731408574 Sải
1 Mét = 0.54680664916885 Sải12 Mét = 6.5616797900262 Sải
2 Mét = 1.0936132983377 Sải13 Mét = 7.1084864391951 Sải
3 Mét = 1.6404199475066 Sải14 Mét = 7.655293088364 Sải
4 Mét = 2.1872265966754 Sải15 Mét = 8.2020997375328 Sải
5 Mét = 2.7340332458443 Sải16 Mét = 8.7489063867017 Sải
6 Mét = 3.2808398950131 Sải17 Mét = 9.2957130358705 Sải
7 Mét = 3.827646544182 Sải18 Mét = 9.8425196850394 Sải
8 Mét = 4.3744531933508 Sải19 Mét = 10.389326334208 Sải
9 Mét = 4.9212598425197 Sải20 Mét = 10.936132983377 Sải

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến