Đổi Mét (m) sang Milimét (mn)

Máy tính đổi từ Mét sang Milimét (m → mn). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Milimét sang Mét (Hoán đổi đơn vị)

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Cách quy đổi m → mn

1 Mét bằng 1000 Milimét:

1 m = 1000 mm

1 mm = 0.001 m

Milimét

Milimet là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần nghìn mét (đơn vị chiều dài cơ sở theo SI).

Bảng Mét sang Milimét

1m bằng bao nhiêu mn
0.01 Mét = 10 Milimét10 Mét = 10000 Milimét
0.1 Mét = 100 Milimét11 Mét = 11000 Milimét
1 Mét = 1000 Milimét12 Mét = 12000 Milimét
2 Mét = 2000 Milimét13 Mét = 13000 Milimét
3 Mét = 3000 Milimét14 Mét = 14000 Milimét
4 Mét = 4000 Milimét15 Mét = 15000 Milimét
5 Mét = 5000 Milimét16 Mét = 16000 Milimét
6 Mét = 6000 Milimét17 Mét = 17000 Milimét
7 Mét = 7000 Milimét18 Mét = 18000 Milimét
8 Mét = 8000 Milimét19 Mét = 19000 Milimét
9 Mét = 9000 Milimét20 Mét = 20000 Milimét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến