Đổi Milimét (mn) sang Mét (m)

Máy tính đổi từ Milimét sang Mét (mn → m). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Mét sang Milimét (Hoán đổi đơn vị)

Milimét

Milimet là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần nghìn mét (đơn vị chiều dài cơ sở theo SI).

Cách quy đổi mn → m

1 Milimét bằng 0.001 Mét:

1 mm = 0.001 m

1 m = 1000 mm

Mét

1 m tương đương với 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã được chính thức xác định là chiều dài đường ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1/299.792.458 giây.

Bảng Milimét sang Mét

1mn bằng bao nhiêu m
0.01 Milimét = 1.0E-5 Mét10 Milimét = 0.01 Mét
0.1 Milimét = 0.0001 Mét11 Milimét = 0.011 Mét
1 Milimét = 0.001 Mét12 Milimét = 0.012 Mét
2 Milimét = 0.002 Mét13 Milimét = 0.013 Mét
3 Milimét = 0.003 Mét14 Milimét = 0.014 Mét
4 Milimét = 0.004 Mét15 Milimét = 0.015 Mét
5 Milimét = 0.005 Mét16 Milimét = 0.016 Mét
6 Milimét = 0.006 Mét17 Milimét = 0.017 Mét
7 Milimét = 0.007 Mét18 Milimét = 0.018 Mét
8 Milimét = 0.008 Mét19 Milimét = 0.019 Mét
9 Milimét = 0.009 Mét20 Milimét = 0.02 Mét

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến