Đổi Milimét (mn) sang Angstrom (Å)

Máy tính đổi từ Milimét sang Angstrom (mn → Å). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Angstrom sang Milimét (Hoán đổi đơn vị)

Milimét

Milimet là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, tương đương với một phần nghìn mét (đơn vị chiều dài cơ sở theo SI).

Cách quy đổi mn → Å

1 Milimét bằng 6.6845871222684E-15 Angstrom:

1 mm = 6.6845871222684E-15 au

1 au = 1.495978707E+14 mm

Angstrom

Đơn vị Ångström (Å) chính thức được sử dụng để mô tả bước sóng của ánh sáng và trong ngành hiển vi học điện tử. 

Ångström (viết tắt là Å, đọc là "ăng-strôm") là một đơn vị đo độ dài. Nó không phải là một đơn vị đo độ dài nằm trong SI, tuy nhiên đôi khi được dùng cùng các đơn vị của SI, mặc dù việc này không được khuyến khích.

1 ångström (Å) = 10−10 mét =10-4 micrômét = 0,1 nanômét

Bảng Milimét sang Angstrom

1mn bằng bao nhiêu Å
0.01 Milimét = 6.6845871222684E-17 Angstrom10 Milimét = 6.6845871222684E-14 Angstrom
0.1 Milimét = 6.6845871222684E-16 Angstrom11 Milimét = 7.3530458344953E-14 Angstrom
1 Milimét = 6.6845871222684E-15 Angstrom12 Milimét = 8.0215045467221E-14 Angstrom
2 Milimét = 1.3369174244537E-14 Angstrom13 Milimét = 8.689963258949E-14 Angstrom
3 Milimét = 2.0053761366805E-14 Angstrom14 Milimét = 9.3584219711758E-14 Angstrom
4 Milimét = 2.6738348489074E-14 Angstrom15 Milimét = 1.0026880683403E-13 Angstrom
5 Milimét = 3.3422935611342E-14 Angstrom16 Milimét = 1.069533939563E-13 Angstrom
6 Milimét = 4.0107522733611E-14 Angstrom17 Milimét = 1.1363798107856E-13 Angstrom
7 Milimét = 4.6792109855879E-14 Angstrom18 Milimét = 1.2032256820083E-13 Angstrom
8 Milimét = 5.3476696978148E-14 Angstrom19 Milimét = 1.270071553231E-13 Angstrom
9 Milimét = 6.0161284100416E-14 Angstrom20 Milimét = 1.3369174244537E-13 Angstrom

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến